سرویس و نگهداری آسانسور

تاریخ انتشار : 1398/12/17 | تعداد بازدید : 21 | تعداد نظرات : 0
تماس بگیرید

نصب و فروش آسانسور

کد کالا :60573
موجودی انبار :
آسانسور
تماس بگیرید تومان تومان

سرویس و نگهداری آسانسور عبارتست از بازیینی کلی قطعات نصب شده و نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس از نصب آسانسور.
بطور کلی هیچ سیستم یا مکانیزمی وجود ندارد که نیازمند سرویس و نگهداری و بازبینی دوره ای نباشد به ویژه سیستمهایی که ایمنی آنها نقش اساسی در عملکرد کلی سیستم ایفا می نماید و خرابی آنها باعث خطرات احتمالی جانی می گردد. از اینرو اهمیت سرویس و نگهداری آسانسور کمتر از اهمیت نصب آسانسور نبوده و یک آسانسور صرفنظر از نوع آن و شرکت سازنده آن ، می بایست بطور منظم و حداقل ماهانه یک بار توسط شخص یا اشخاص متخصص تحت بازرسی منظم قرار گیرد.
آماده عقد قراداد با سازمان و ارگان ها جهت بازدید دوره ای
قرارداد با مجتمع های مسکونی چند واحدی جهت سرویس دوره ای

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر